Archive for november, 2013

24/11/2013

Kjerneverdier

Det stille forlagets kjerneverdier er:

Asbest, unngasjement, sjørøver, bajskorv.

Disse kjerneverdiene gjennspeiles i alt Det stille forlaget foretar seg, og bestrebes på å etterleves, både kollektivt og individuelt, i nåtid og i fremtid. Det stille forlagets kjerneverdier er bedre og mer fokuserte enn andre, vanlige kjerneverdier. Det forventes at du som leser kan kjenne deg igjen i/identifisere deg med disse kjerneverdiene. Kjerneverdiene vil bety ulike ting for ulike grupper innenfor lesersegmentet til Det stille forlaget. Derfor ber vi alle lesere gjøre seg opp tanker om disse kjerneverdiene og hvordan disse kjerneverdiene kan brukes i hverdagen. Brudd på kjerneverdiene meldes uten unødig opphold.

På forhånd takk.

(Bajskorv! forventes utgitt vinteren 2014).